Wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?

De term 21e eeuwse vaardigheden wordt vaak gebruikt in het onderwijs. Voor de begeleiders zijn 21e eeuwse vaardigheden heel normaal, maar we beseffen goed dat dit voor u als ouders niet altijd even duidelijk is. Vandaar dat we dit graag goed aan u uitleggen.
De Maashorst School heeft als bijzonder onderwijsconcept Natuurlijk leren.
In onze rijke leeromgeving hebben we veel verschillende materialen en manieren om aan onze doelen te werken. In de manieren waarop we aan onze doelen werken, verwerken we ook de 21e eeuwse vaardigheden. Dit model is ontwikkeld door SLO en Kennisnet.
21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs
Om alle leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving zijn deze vaardigheden ontwikkeld. In het model ziet u welke vaardigheden we onze leerlingen in 8 leerjaren op De Maashorst School aanleren. Door samen met kinderen te kijken wat ze al wel kunnen, bepalen we wat de volgende stap is om te leren. Dit kan zijn in leerdoelen of in vaardigheden en het liefste combineren we deze twee.
Onze leerlingen gaan zo ook ontdekken waar hun talenten liggen, in vaardigheden en kennis. Zo weten ze waar hun kracht ligt en waar ze nog aan kunnen werken. Maar ook hoe ze de zwakke plekken kunnen verbeteren door hun kracht te gebruiken. Een mooie manier om met onze leerlingen een goed beeld van zichzelf en mogelijkheden voor de toekomst te ontdekken.

“Met deze vaardigheden is uw kind voorbereid op de 21e eeuwse samenleving!”

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden
 • Communiceren: doelgericht boodschappen kunnen overbrengen en begrijpen
 • Samenwerken: het samen realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen
 • Probleemoplossendvermogen: het vermogen om een probleem te herkennen en daarna tot een plan te komen om het probleem op te lossen
 • Creativiteit: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden
 • Kritischdenken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen
 • Sociale en culturele vaardigheden: het vermogen om effectief te kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden
 • Ict-basisvaardigheden: de kennis en vaardigheden die nodig zijn om de werking van computers en netwerken te begrijpen en er ook mee om te kunnen gaan
 • Informatievaardigheden: een informatiebehoefte kunnen signaleren en analyseren, en op basis hiervan relevante informatie zoeken, selecteren, verwerken en gebruiken
 • Mediawijsheid: de kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met media
 • Computational thinking: problemen zo kunnen formuleren dat het mogelijk wordt om een computer of ander digitaal gereedschap te gebruiken om daarmee het probleem op te lossen
 • Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen in de context van een bepaalde situatie/omgeving, rekening houdend met de eigen capaciteiten