Wat is Natuurlijk leren?

Natuurlijk leren is een nieuw onderwijsconcept. Deze vorm van onderwijs gaat uit van het leren op de natuurlijke manier die aansluit bij de talenten en mogelijkheden van kinderen.
Het is daarbij een voorwaarde dat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn. Hiervoor hebben we een rijke leeromgeving nodig die zorgt voor optimale mogelijkheden en positieve motivatie zodat de leerling zich kan ontwikkelen, natuurlijk groeien. We bouwen voort op de nieuwsgierigheid die alle leerlingen bezitten en op datgene wat ze al kunnen.
Leren in interactie
Deze vorm van natuurlijk leren sluit zoveel mogelijk aan bij de manier waarop onze kinderen en ook volwassenen buiten de school van nature leren. Rond 2000 werd het natuurlijk leren in Nederland geïntroduceerd. De visie achter deze vorm van onderwijs is constructivisme. Het uitgangspunt is wat kan ik al.
De Maashorst School slaat een brug tussen wat de interesses en het niveau van de leerling zijn en de kennis en vaardigheden die een kind op de basisschool verplicht is om te leren vanuit de kerndoelen en 21e eeuwse vaardigheden.
Niet de methodes zijn leidend, maar de interesses, het niveau en de keuzes van de leerling. De leerlingen werken aan betekenisvolle en concrete opdrachten (doelen). Bij De Maashorst School leggen ze hun vorderingen vast in hun portfolio, waarbij we veel aandacht hebben voor reflectie.

“Natuurlijk leren sluit zoveel mogelijk aan bij de manier waarop wij van nature leren!”

Natuurlijk leren in een paar punten
  1. Leerlingen zijn eigenaar van hun leerproces
We werken met een doelenboek. Hierin staat welke kerndoelen een leerling na de basisschool moet kunnen. We testen of de doelen zijn behaald op verschillende manieren. Met een presentatie, werkstuk, test of toets. Deze worden vastgelegd in de portfolio.
Iedere 8 weken kiest een leerling samen met de coach de doelen uit het doelenboek waaraan hij/zij gaat werken. Zij bepalen dus wat ze op welk moment gaan leren. Hier vinden we de intrinsieke motivatie om dat onderdeel te leren, waardoor het leren veel beter gaat.
Dit zorgt voor persoonlijke leerroutes, je eigen niveau en eigen ontwerp van je leer-en ontwikkelingsroute.
  1. We leren het meest in de context waarin we het nodig hebben
We leren in de praktijk door te doen. Doordat we leren in een context (binnen en buiten de school) en niet alleen uit een boek, gaan we ook eerder inzien waarom we dit leren. Of het nu om kennis of vaardigheden gaat, het is beter om te zien waarom je het nodig hebt of waarvoor. De wereld is ons klaslokaal.
Door leerlingen uit te dagen in dit actief leren is het belangrijk dat we ze vertrouwen geven en zelfstandig op onderzoek te laten gaan. Als begeleider zorg je voor begeleiding waar nodig.
  1. Verandering van setting leidt tot verandering van gedrag
Iedere 45 minuten start er een les. Hiervoor kun je je inschrijven en soms moet je deze les volgen als dit bij je doel hoort. De les is altijd in een andere omgeving. Het kan zijn dat we buitenles hebben, in een ander klaslokaal, de bibliotheek of de keuken en soms is het een workshop op een andere locatie. Je kunt ook kiezen om in een hoek te werken. Ook daar is weer een vorm van verandering van setting. En natuurlijk zetten we regelmatig het bos, het park of een wandeling buiten in om even van locatie te veranderen.
  1. Aandacht voor meerdere intelligenties
Naast taalkundig-verbale en wiskundig-logische intelligentie is er ook sprake van ruimtelijk-visuele, lichamelijk-motorische, muzikaal-ritmische, sociale (interpersoonljke) en reflectieve (intrapersoonlijke) en als laatste natuurgerichte intelligentie die we aanspreken.
  1. Vrijheid en het maken van keuzes
Natuurlijk leren geeft een grote mate van vrijheid en vertrouwen aan leerlingen. Zij mogen de keuzes maken. Waar mogelijk zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Als begeleiders zorgen we voor een rijke leeromgeving, positieve motivatie en werken we samen aan een goede basishouding en mindset, zodat er natuurlijke groei ontstaat.