Veelgestelde vragen

Natuurlijk leren is voor veel ouders nog een nieuw onderwijsconcept. En wij snappen dat er veel vragen zijn. Wij willen al uw vragen graag beantwoorden, zodat u een goede keuze kunt maken of De Maashorst School de juiste school is voor uw kind. Wij hebben de meest gestelde vragen in dit overzicht verwerkt.
Mogen kinderen hier alleen spelen?
In de ochtend zijn alle kinderen aan het werk. Van 8.30 tot 10.00 uur werken zij aan hun doelen die ze zelf met de begeleider hebben gekozen. Deze doelen komen uit de kerndoelen (taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs) die de overheid heeft opgesteld.
Na deze tijd kiezen kinderen uit de lessen die worden aangeboden of zij kiezen een hoek waarin ze gaan spelen. De lessen zijn soms verplicht als het bij de gekozen doelen hoort. Dus ze spelen niet altijd. Wat we met Natuurlijk leren wel merken is dat kinderen niet in de gaten hebben dat ze aan het leren zijn, doordat we ook met spelletjes rekenen of met lego ruimtelijk inzicht leren of met koken lezen en rekenen.
Wat vinden kinderen zelf van De Maashorst School?
Als project hebben kinderen gewerkt aan de schoolkrant. Deze is alleen voor de kinderen van De Maashorst School gemaakt. Maar een aantal kinderen hadden het idee om leerlingen te interviewen. Hiernaast ziet u een van de filmpjes voor dit project. De leerlingen vertellen zelf heel duidelijk wat zij van De Maashorst School vinden en wat er anders is, vergeleken met hun oude school.
Welke kinderen passen bij De Maashorst School?
Dat is natuurlijk altijd lastig om precies aan te geven. Wij hebben wel een beeld van kinderen die goed bij deze vorm van onderwijs zouden kunnen passen. Wij hebben ze hieronder omschreven. Als u op de icoontjes klikt geven wij u voorbeelden van deze kinderen. Zo hopen we dat we u een goed beeld krijgt of uw kind zou kunnen passen bij De Maashorst School.

“Wij beantwoorden uw vragen over Natuurlijk leren graag!”

Krijgen kinderen een rapport?
Kinderen krijgen geen rapport op De Maashorst School. In plaats daarvan voert de coach twee keer per jaar een uitgebreid gesprek met de ouder en het kind over de voortgang. Tijdens dit gesprek komen o.a. ook leerwensen en doelen aan bod. Met het portfolio wat kinderen maken kunnen ze thuis wel laten zien waar ze mee bezig zijn geweest.
Kan een leerling blijven zitten?
Op De Maashorst School blijft een kind niet zitten. Wij werken met persoonlijke leerroutes. Dat betekent dat ieder kind op zijn/haar eigen tempo en niveau aan doelen werkt. Wij hebben geen klassensysteem. Bij ons zijn de kinderen van 8.30 tot 10.00 uur ingedeeld in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Op deze manier kunnen we zo goed mogelijk aansluiten bij hun niveau qua instructie en aanbod. Zo geven we onze leerlingen zoveel mogelijk individuele ruimte en tijd. Doordat ieder kind zijn/haar eigen leerroute heeft, is doubleren niet van toepassing op onze school. Wij laten de kinderen Natuurlijk groeien vanuit onze vijf uitgangspunten.
Waarom zouden we voor De Maashorst School kiezen?
Wij vinden uiteraard dat uw kind het beste onderwijs verdiend en dat u daarom voor Natuurlijk leren op De Maashorst School zou moeten kiezen. Maar onze eigen ouders kunnen u dat uiteraard veel beter vertellen.
In dit filmpje vertellen een aantal ouders waarom zij voor deze vorm van onderwijs hebben gekozen.
Welke begeleider hoort bij mijn kind?
Op De Maashorst School is geen klassensysteem daardoor wordt uw kind door meerdere begeleiders gezien op een dag. Per bouw is er wel een leerkracht gekoppeld aan de kinderen voor het doelengesprek en begeleiding. Daarnaast hebben leerlingen een coach. De coach voert  regelmatig gesprekken rondom het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alle begeleiders bieden de overige tijd lessen aan waar kinderen aan deel kunnen nemen.
Leren via Natuurlijk Leren
Lezen, spellen, rekenen, leerstrategieën; we streven ernaar dat alle kinderen de basisvaardigheden op een goed niveau beheersen. Daarnaast is persoonlijke en sociale ontwikkeling heel belangrijk bij De Maashorst School. Uw kind leert vaardigheden als samenwerken, weten waar je goed en niet goed in bent, waar je interesses liggen en hoe je kunt doorzetten. Onafhankelijk, creatief leren denken, zelf oplossingen kunnen zoeken, vertrouwen, geloven in je eigen mogelijkheden. De ultieme opbrengst is dat kinderen gelukkig zijn en zichzelf leren sturen in hun omgeving.
Hoe is de overstap naar het Voortgezet onderwijs?
Kinderen stromen uit naar verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs. Een kind dat De Maashorst School verlaat weet wat zijn of haar talenten zijn. Zij weten welke leermethode het beste bij hen past en durven te vragen.
Coach, kind en ouders voeren samen tijdig het gesprek over het voortgezet onderwijs en welke school geschikt zou kunnen zijn.
Toetsen in combinatie met Natuurlijk Leren
Eigenlijk toetsen we de vaardigheden en kennis van uw kind het liefste ook zo natuurlijk mogelijk door mee te kijken bij wat ze doen of door hun portfolio aan te vullen. Vanuit de overheid zijn er regels om ook met genormeerde toetsen te kijken naar de basisvaardigheden rekenen-spelling-taal. Dit toetsen wij vanaf 7 jaar met de genormeerde toesten van uitgeverij BOOM. Deze toetsen kunnen ingezet worden op het moment het zinvol is het leerproces van de leerling, en sluiten aan bij de eisen van die de overheid aan ons stelt. Bij Natuurlijk leren gaan we uit van de groei van een individueel kind. We bespreken de resultaten dan als onderdeel van de brede ontwikkeling van uw kind.
Heeft u nog meer vragen?
Wij vertellen u dan graag wat De Maashorst School biedt met de nieuwe onderwijsvorm Natuurlijk leren.
Er zijn regelmatig open dagen waar u zich voor in kunt schrijven. Maar we maken ook graag persoonlijk een afspraak met u om direct naar uw persoonlijke situatie te kijken en wat wij uw kind kunnen bieden met Natuurlijk leren.