Vacature
Lid Raad van Toezicht De Maashorst School

De Maashorst School is een basisschool in Uden met een bijzonder onderwijsconcept, Natuurlijk leren. Bij Natuurlijk leren hebben wij als uitgangspunt; wat kan ik al. Door positieve motivatie en dagelijkse inspiratie uit de natuur, leren we in de praktijk door te doen.

School
De begeleiders en coaches van De Maashorst School begeleiden de leerlingen in het natuurlijk groeien. Met coaching, persoonlijke leerrouteseen rijke leeromgeving en vanuit het eigen tempo en interesses en talenten gaat de leerling bij ons op school groeien. Door het kind goed te leren kennen, kunnen we zorgen dat het gepersonaliseerd leren niet voelt als moeten leren, maar voelt als natuurlijk leren.

Buiten
De wereld om ons heen is eigenlijk al een klaslokaal. Dit is als kinderen ouder worden niet anders. Daarom gaan we op onze school graag naar buiten, de speelplaats, het park, de bossen, echt erop uit. Want doordat we kijken om ons heen leren we heel veel vaardigheden en door vragen te stellen vergaren we enorm veel kennis die we op andere momenten weer in kunnen zetten.

Hier zijn geen leermiddelen voor nodig, onze omgeving biedt deze al!
Je kunt buiten gerichte lessen zoals geschiedenis, aardrijkskunde, bewegen of taal aanbieden, maar soms kom je ze ook spontaan tegen.

Stichting
Voor Stichting De Maashorst School zijn we op zoek naar een twee leden voor de Raad van Toezicht. De stichting bestaat uit 3 leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder.

Ben jij een innovatief en ondernemend

LID RAAD VAN TOEZICHT

 

Iemand met een frisse blik op actuele kennis en ervaring op het gebied van onderwijs of ondernemerschap.

Functiebeschrijving
Het uitgangspunt voor het samenstellen van de Raad van Toezicht is dat alle leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Samen met de andere leden van de Raad van Toezicht interacteer je als team met de directeur-bestuurder en werk je samen met andere gremia in de organisatie zoals de MR en de Maashorst Cirkel. Ook geeft de Raad van Toezicht observaties en interacties over operationele processen.

Een lid Raad van Toezicht wordt geacht een lange termijn visie te kunnen vertalen naar concrete doelen, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen nauwgezet te volgen en deze informatie effectief te benutten. Hij of zij heeft een brede visie en draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, is toegankelijk, initieert en onderhoudt een relevant netwerk en staat op voor zelfreflectie en aanscherping. De Raad van Toezicht streeft een zodanige samenstelling na, dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om het beleid en de strategie in algemene en meest brede zin te kunnen beoordelen.

Om de juiste samenstelling van onze Raad van Toezicht te hebben zijn we op zoek naar iemand met kennis en ervaring in innovatief onderwijs of met kennis en ervaring in ondernemerschap in het werkgebied De Maashorst.

Kennis en vaardigheden
Als lid Raad van Toezicht beschik je over de volgende kennis en vaardigheden.

 • Je bent sociaal ondernemend, je weet het maatschappelijk doel van onze school met je ondernemerschap mee te bereiken;

 • Je ondersteunt de visie Natuurlijk leren en wil deze mede ontwikkelen en ondersteunt innovatie;

 • Je hebt een inhoudelijk brede kennis en ervaring met het onderwijs;

 • Je hebt visie op (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen;

 • Je bent in staat op niveau van het bestuur te fungeren als klankbord en kritisch

  sparringspartner;

 • Je hebt een brede maatschappelijke binding met het werkgebied De Maashorst;

 • Je hebt een breed netwerk;

 • Je zoekt verbinding met collega’s, kan goed in teamverband samenwerken en durft te confronteren indien nodig;

 • Je bent bereidt te werken op basis van holacratie;

 • Je hebt een lerende houding;

 • Je kunt in voldoende mate tijd en energie besteden aan de vergaderingen en de bijkomende werkzaamheden (gemiddeld 6 uur per maand)

 

Bezoldiging
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in volgens de maximale vrijwilligersvergoeding. (In 2021 vastgesteld door de overheid op 1800,- euro netto per jaar) De benoemingsperiode is voor een termijn van 4 jaar.

Meer informatie
Het functieprofiel en de statuten zijn te verkrijgen via info@demaashorstschool.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Babbe Fleskens, directeur-bestuurder, telefoon 0413-280843.

Solliciteren
Uw motivatie met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 28 februari per mail op info@demaashorstschool.nl.

Wilt u meer weten over De Maashorst School, dan verwijzen wij u naar onze website: www.demaashorstschool.nl

Ouders van leerlingen en personeel van De Maashorst School mogen niet op deze functie reageren.