Stichting De Maashorst School
Wij hebben als missie;
Op de Maashorst School werken we op ons eigen tempo aan de kerndoelen van het basisonderwijs, zodat we een goede aansluiting bij passend vervolgonderwijs voor iedere leerling realiseren. We doen dit door aan te sluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen (gepersonaliseerd leren), te zorgen voor een rijke, uitdagende leeromgeving en bewust te werken aan een positieve basishouding, een groeimindset en de 21e eeuwse vaardigheden.
Daarbij hoort uiteraard ook onze visie;
Ieder kind mag er zijn! De Maashorst School is een basisschool waar in een natuurlijke en veilige leeromgeving een kind de ruimte en tijd krijgt om zich te ontwikkelen. Alle kinderen ontwikkelen zich namelijk in hun eigen tempo en leren op zijn hun manier. De natuur en onze eigen leefomgeving bieden enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot vanzelfsprekende groei. Dit gebruiken wij als rijke leeromgeving in ons onderwijsconcept Natuurlijk leren.
Onze begeleiders zijn uniek en zorgen met zijn/haar talenten voor de groei van de kinderen. Steeds blijven zij zoeken naar passende vormen van natuurlijk leren bij het unieke kind. Zij ontwikkelen zichzelf ook continu met trainingen en ervaringen.
RSIN/fiscaal nummer
8568.25.657
Jaarverslag/bestuursverslag
2019
Bestuur
Uitvoerend beleidsmaker
mevrouw W.M.M. (Helma) van de Rakt
Penningmeester
vacature
Voorzitter (toezichthouder)
mevrouw M. (Mira) Eijsermans
Toezichthouder
mevrouw Y. (Yvonne) Charlier
ANBI status
De Maashorst School is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als ANBI kunnen wij gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen, bijvoorbeeld bij erven en schenkingen. Als u als particulieren een ANBI schenkt, dan kunt u uw gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Jaarlijks publiceert de Maashorst School een verantwoording over het jaar op deze website. U kunt deze downloaden voor uw eigen administratie.
Heeft u hierover vragen? Laat het ons weten via het contactformulier, wij beantwoorden uw vraag graag.
ANBI verantwoording 2016
ANBI verantwoording 2017
ANBI verantwoording 2017 – 2018
ANBI verantwoording 2018 – 2019