Spelende kinderen

Spelende kinderen zijn actief en betrokken bij hun spel. Dit kan een fantasiespel zijn waarin ze de meest fantastische verhalen of spellen verzinnen. Maar we zien ook spelende kinderen die met het bouwen van bijvoorbeeld blokken of lego de meest innovatieve ideeën ontwikkelen. Spelende kinderen kijken ook enorm goed om zich heen en zijn perfectionisten in het nabootsen van het dagelijks leven. Zij willen graag leren en zij leren vaak onbewust door hun spel.
Is uw kind een spelend kind?
Dan past het bijzonder onderwijsconcept Natuurlijk leren misschien wel bij uw kind.
De Maashorst School biedt spelende kinderen het volgende;
  • De mogelijkheid om te leren in spelvorm
  • De wereld om ons heen is zeker voor deze kinderen het klaslokaal, zij leren van anderen, oudere en jongere kinderen, lessen, het park, de keuken/koken, boodschappen doen etc.
  • De rijke leeromgeving waar we mee werken heeft heel veel mogelijkheden om op een spelende manier te leren
  • Door het spel te observeren kunnen we aansluiten bij hun talenten en interesses, zo maken we leerdoelen en een persoonlijke leerroute (link)
  • Met meerdere begeleiders zien wij uw kind op een dag. Dat geeft betere inzichten in hoe we hem of haar kunnen begeleiden en uitdagen
  • Tijdens een coachingsgesprek over hoe uw kind zich voelt kunnen we ook met spel de juiste ingang vinden bij uw kind

“Spelende kinderen zijn actief betrokken bij hun spel!”

Waarom past Natuurlijk leren bij uw spelende kind?
Onze begeleiders opserveren uw spelende kind goed en hebben zelfs tijd hebben om samen met uw kind het spel te spelen. Hierdoor zien wij de interesses en talenten. De start is duidelijk, wat kan ik al! Door met onze materialen uit de rijke leeromgeving te zoeken wat past, bijvoorbeeld het bouwen van een toren met letters erop, kunnen we ze uitdagen om de letters te leren. Ze blijven dan in hun spel, hun veilige omgeving, maar we dagen ze toch uit om iets nieuws te proberen.
Wij zien met lego spelen niet als alleen maar bouwen. Wij gebruiken lego ook om mee te leren rekenen en taal te oefenen. Op deze manier staat de rekenles heel dicht bij de interesses van uw kind en gaat hij of zij daar ook het nut van inzien. Intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat uw kind snel nieuwe dingen leert en wil ontdekken. Maar ook tijdens een fantasiespel leren we over bijvoorbeeld het dagelijks leven, dieren, maar ook over samen spelen en samen werken.
Een mooi voorbeeld
Als je voor een hoek kiest, kan het zomaar zijn dat er verschillende leeftijden samen spelen. We zien dan bij spelende kinderen de radars gaan draaien, want wist u dat grote kinderen en begeleiders heel goed inzetbaar zijn als paarden? En dat ze heel goed kunnen helpen met het bouwen van een hut? Dat is zeker handig als jij nog net te klein bent om een echt dak erop te maken!