Sociale kinderen

De sociale kinderen zijn behulpzaam. Ze letten op elkaar en kunnen goed samen spelen en werken. Deze kinderen zien wat er gebeurt en kunnen voor elkaar opkomen. Ze houden van eerlijkheid en oprechtheid. Ze vinden dat iedereen erbij hoort, lossen problemen (samen) op en kunnen zaken bespreekbaar maken.
Heeft u een sociaal kind?
Dan past Natuurlijk leren misschien ook bij uw kind! Je bepaalt zelf met wie je speelt of leert en je mag ook andere kinderen helpen met hun werk. Wij vinden namelijk dat je daar zelf ook altijd weer iets van leert!
De Maashorst School biedt sociale kinderen;
  • De ruimte om te kiezen met wie je wilt spelen
  • De keuze met wie je wilt leren, oudere of jongere kinderen
  • Er is tijd om ook anderen te helpen met bijvoorbeeld rekenwerk wat jij wel al begrijpt of de begeleiding met het snijden van fruit
  • In de veranderkring mag je alles ter sprake brengen wat jij anders zou willen zien
  • Samen zoeken we naar een middenweg voor iedereen
  • Er is voldoende begeleiding om mee te praten of je te begeleiden
  • Er is ruimte voor jezelf en je eigen tijd en er is ruimte voor samen spelen en werken
  • Je eigen interesses en talenten vormen je persoonlijke leerroute

“Sociale kinderen zijn behulpzaam. Ze letten goed op elkaar en kunnen goed samen spelen!”

Natuurlijk leren voor het sociale kind
Op De Maashorst School is er veel ruimte om keuzes te maken. Niet alleen in lessen en vakken die uw kind volgt, maar ook met wie uw kind omgaat. We hebben verticale groepen, dat betekent dat er oudere en jongere kinderen bij elkaar zitten. Ze ontmoeten elkaar bij gezamelijke interesses. Elkaar helpen is voor ons een hele belangrijke vaardigheid die we altijd proberen in te passen. We bieden ook de ruimte om zaken bespreekbaar te maken als je ziet dat het beter kan. We zoeken naar een middenweg die voor iedereen goed voelt. Als uw kind iets ziet gebeuren of kwijt wil dat zijn er altijd begeleiders of een coach om te luisteren naar je verhaal. Door goed te kijken naar uw kind kunnen we zijn of haar talenten en interesses gebruiken om ze natuurlijk te laten groeien door ze te motiveren om nieuwe dingen te proberen.
Een mooi voorbeeld
Een leerling ziet dat haar vriendinnetje de uitleg van de begeleider nog niet echt goed begrijpt. Ze vraagt haar vriendin of ze het nu snapt. Haar vriendin antwoordt met nee. Zal ik het je dan uitleggen? Stelt ze voor. En samen gaan ze het blad sommen maken. Iedere keer legt ze uit wat er in haar hoofd gebeurd. En haar vriendin snapt het nu ook!
Wat mooi denkt de begeleider. Geoefend met samen werken, samen overleggen, een gesprek voeren en rekenen. En ondertussen heb ik gecheckt dat ze allebei deze sommen goed begrijpen, zodat we weer een stapje verder kunnen, zonder te testen.