Schooltijd

De Maashorst School ziet de hele dag op school als schooltijd. Zelfs de lunch draagt bij aan de schooltijd.
Een vaste dagindeling met maximale ruimte voor keuzes is ons uitgangspunt.
Wij hebben van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur school.
De leerlingen zijn vanaf 8.20 uur welkom. De ouders mogen tot 8.30 uur binnen zijn. Daarna willen we graag starten.
Iedere dag werken de onderbouw en bovenbouw van 8.30 tot 10.00 uur in twee groepen aan taal en rekenen.
Ieder kind heeft dan eigen werk afgestemd op zijn of haar niveau en werkt in eigen tempo hieraan.
Dan hebben we gezamenlijk een drink en fruitmoment. Dit wordt door de school geregeld. We hebben een vignet Gezonde School daar zijn we trots op!
Na het fruitmoment kunnen de leerlingen werken aan keuzevakken, thema, projecten, burgerschap en andere vakken.
Van 11.45 tot 12.15 genieten we van een biologische lunch.
Daarna gaan we lekker naar buiten tot 12.30 uur. 12.30 tot 13.00 uur staat in het teken van een gezamenlijke activiteit. En daarna hebben we nog 45 minuten voor een activiteit, les of een speelhoek. En daarna ruimen we gezamenlijk alles op om klaar te zijn als de ouders ze om 14.00 uur ophalen.

“Natuurlijk leren is leren door te doen, zoals iedere ouder hun baby en peuter thuis opvoedt!”

Workshop / activiteiten
Kinderen kunnen ook kiezen op De Maashorst School. Zij kunnen in hun persoonlijke leerdoelen aangeven welke vakken ze graag op het keuzebord zien staan. Maar daarnaast kunnen we ook workshops of activiteiten buiten de school als keuze aanbieden.
Regelmatig gaan we buiten de school naar de bossen, het park of een wandeling maken. Heerlijk in de buitenlucht bezig zijn met de natuur om ons heen. Zo kunnen we echt Natuurlijk leren.
Maar soms hebben we ook specifieke wensen van leerlingen waaraan we willen voldoen. Bijvoorbeeld leren schilderen, Chinees leren of leren wat een schapenherder doet. Voor al deze wensen zoekt de leerling samen met de begeleider in het netwerk rondom ons naar mogelijkheden. Zo proberen we de specifieke wensen in lessen te bieden aan onze leerlingen in de vorm van een workshop of gastles. Alle andere leerlingen die ook deze interesse delen, kunnen dan aansluiten bij deze activiteit. Zo heeft iemand uit ons netwerk een aantal weken Chinese les aan een groepje kinderen gegeven.