Schoolgids

De schoolgids wordt ieder schooljaar met zorg samengesteld. Hierin vinden ouders alle zaken rondom De Maashorst School. Hierin stellen we het team aan u voor, wijzen we u de weg naar de verschillende instanties die er zijn om uw kind naast school kunnen begeleiden en schrijven we over de regels, vertrouwenspersoon en werkwijze van De Maashorst School. Kortom de schoolgids geeft u alle informatie die u als ouders nodig heeft.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze schoolgids of iets missen, dan kunt u uw vraag stellen aan de directeur of begeleider op school. Wij vertellen u graag nor meer over De Maashorst School.

“Elkaar blijven informeren, dat vinden wij belangrijk!”

Schoolplan
De Maashorst School is in het schooljaar 2016-2017 gestart als particulier basisschool. In het schooljaar 2019/2020 is De Maashorst School als bekostigde school toegevoegd aan het scholenplan van de gemeente Uden. Om deze status te kunnen behouden dient De Maashorst School in vijf jaar tijd te groeien naar een school van 200 leerlingen. Dat betekent dat we een goed beleid moeten voren om te ontwikkelen als team en school. Hoe we dit gaan doen hebben we vastgelegd in het schoolplan. Dit is ook een onderdeel waarop de onderwijsinspectie beoordeelt.
Dit is onze leidraad voor natuurlijke groei van de school.