Privacyverklaring van De Maashorst School

Met deze privacyverklaring van De Maashorst School willen we u laten zien dat we de privacy van uw persoonsgegevens belangrijk voor ons is. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en Telecommunicatiewet. In deze privacyverklaring leest u daar meer over.
Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer u bijvoorbeeld het contactformulier hebt ingevuld of ingeschreven op onze nieuwsbrief, is u gevraagd om gegevens in te vullen. Daarnaast worden persoonsgegevens actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact en via openbare bronnen zoals social media. Gegevens die (mogelijk) van u verzameld kunnen worden zijn;
 • Voor- en achternaam
 • Vestigingsadres & postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geanonimiseerde gegevens over jouw activiteiten op mijn website
 • Contactgeschiedenis
Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht, De Maashorst School.

“Wij vinden uw privacy heel belangrijk, vandaar deze privacyverklaring!”

Doeleinden van de gegevensverzameling
De verzamelde gegevens worden gebruikt, of zijn noodzakelijk voor de volgende doeleinden:
Contact opnemen, afspraak maken
Om te kunnen reageren naar aanleiding van een e-mail, bericht op social media, Whatsapp of een telefoongesprek. Deze gegevens zullen maximaal 5 jaar bewaard blijven.
Functioneren, gebruiksvriendelijkheid & beveiliging van de website 
Functionele cookies worden gebruikt om te kijken er geen fouten zitten in de website. Tracking cookies worden gebruikt om te bekijken welke pagina’s je op de website bekijkt. Daardoor kan ik de marketing diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. 
Er zullen niet meer gegevens verwerkt worden dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van diensten of noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke plicht.
Inschrijven kind
Mocht u besluiten om uw kind in te schrijven op onze school. Dan zullen deze gegevens overgezet worden naar ons administratiesysteem.
Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.
Gegevens kunnen met onderstaande derden worden gedeeld (inclusief verwerkers):
 • CRM systeem
 • Accountant
 • WordPress
 • Hosting van de website
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
Doorgifte buitenland
Ondanks dat geprobeerd is de persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen Europa te verwerken, ontkom ik er niet aan enkele diensten buiten dit gebied gebruiken. Denk hierbij aan de producten van Google en de Cloudopslag. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Verenigde Staten waarop het EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens op van toepassing is.
Gegevens ontvangen via het aanvragen van gratis downloads worden alleen met Facebook gedeeld om zo advertentiedoelgroepen aan te kunnen maken. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vind je hier. Jouw gegevens kunnen door Facebook worden doorgegeven in de Verengde Staten. Lees hier meer over de doorgifte van gegevens op grond van de EU-VS Privacy Shield Framework naar de VS door Facebook.
Cookies
Cookies worden gebruikt om de website goed en gebruiksvriendelijk te laten functioneren. Het zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen zijn op je browser. Bij je eerste bezoek wordt toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. Meer informatie over cookies vind je hier.
Er worden met jouw toestemming cookies geplaatst door:
 • Facebook Pixel; zodat er meer relevante advertenties worden weergegeven, lees meer over de cookies van Facebook.
 • Tracking cookies: deze worden gebruikt om te bekijken welke pagina’s je op de website bekijkt. Daardoor kan ik de marketing diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.
 • Functionele cookies worden gebruikt om te kijken er geen fouten zitten in de website.
 • Google analytics: analytische cookies om te bekijken hoe de website wordt gebruikt en deze gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden. De gegevens zijn geanonimiseerd, jouw IP adres wordt dus niet gebruikt en is niet persoonlijk te herleiden. Deze informatie wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens is hier op van toepassing. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s privacy policy.
Hyperlinks
De website bevat mogelijk links naar externe websites. Bij het bezoeken van de externe website verlaat je de website van De Maashorst School (er wordt een nieuw venster geopend). Het kan zijn dat deze externe sites gebruik maken van cookies of andere persoonsgegevens. Graag verwijzen wij u daarvoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
Beveiliging
Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.
Bewaartermijnen
Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Bovenstaande termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichten bestaan de gegevens langer te bewaren of beschikbaar te houden.
Rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te zien, in te trekken, te wijzigen of te laten verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn of op een andere manier in strijd met de AVG. Hiervoor kan je schriftelijk een verzoek indienen. Een verzoek kan je sturen naar communicatie@maashorstschool.nl
Wijziging van de privacy verklaring
De Maashorst School behoudt zich het recht om de privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzingen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van De Maashorst School? Neem dan contact op per mail communicatie@maashorstschool.nl.