Past Natuurlijk leren bij mijn kind?

De Maashorst School is een school met een bijzonder onderwijsconcept, Natuurlijk leren. Wij hebben als uitgangspunt bij natuurlijk leren; wat kan ik al. Door positieve motivatie, dagelijkse inspiratie uit de natuur leren we in de praktijk door te doen.

Natuurlijke groei

Door de nieuwsgierigheid van onze leerlingen te prikkelen op diverse manieren ontstaan de persoonlijke leerroutes van ieder kind. Daarbij kijken we naar interesses en talenten en het eigen niveau en tempo. Zo ontstaat natuurlijke groei.

Anders leren

De wereld om ons heen is eigenlijk al een klaslokaal. Dit is als kinderen ouder worden niet anders. Daarom gaan we op onze school graag naar buiten, de speelplaats, het park, de bossen, de winkel, kortom we gaan erop uit. Want doordat we kijken om ons heen leren we heel veel vaardigheden. Door vragen te stellen vergaren we enorm veel kennis die we op andere momenten weer in kunnen zetten.

Hier zijn geen leermiddelen voor nodig, onze omgeving biedt deze al!
Je kunt buiten gerichte lessen geven zoals geschiedenis, aardrijkskunde, bewegen of taal. Maar soms kom je ze ook spontaan tegen. Zo ontstaat intrinsieke motivatie die leidt naar natuurlijke groei!

Ontwikkeling

De begeleiders en coaches van De Maashorst School begeleiden uw kind in het natuurlijk groeien. Met coaching, persoonlijke leerroutes, een rijke leeromgeving en vanuit het eigen tempo en interesses en talenten gaat uw kind bij ons op school groeien.

Het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen doen we met meerdere begeleiders, zo leren wij de leerlingen beter te begrijpen en door ze positief te motiveren zorgen wij ervoor dat ze leren weer leuk gaan vinden!

Leeftijdenmix

Uit het gevarieerd lesaanbod maken kinderen de keuze welke lessen passend zijn bij hun persoonlijke leerroute. Methoden en activiteiten zien wij als hulpmiddel niet als leidraad.

Zij volgen de lessen die passen bij de interesses en talenten op dat moment. Dit is voor ieder kind anders. Tijdens de lessen zitten er verschillende leeftijden bij elkaar met de gezamenlijke interesse als basis. Dit zorgt ervoor dat ze de kennis snel oppikken.

Als uw kind koken leuk vindt zal hij of zij eerder de inhoudsmaten, optelsommen weten dan de tafels. Om een recept te maken dient het ook te lezen, dus dan zien we het nut in van het kunnen rekenen en lezen. Dan ontstaat intrinsieke motivatie om dit te leren en mooie vormen om het met andere te delen, zoals dit voorbeeld tijdens de weken dat ze thuis aan het werk waren.

Vervolgonderwijs

Wij kunnen groei van ieder kind garanderen met motivatie als basis!
Er is namelijk altijd groei, je kunt niet achterlopen op je persoonlijke ontwikkeling. Het ene kind heeft andere talenten dan het andere, maar alle kinderen hebben alle, door de overheid vastgestelde, kerndoelen behandeld.

Doordat wij ieder schooljaar de leerlingen met meerdere begeleiders zien, kunnen we een heel goed passend voortgezet onderwijs adviseren, waardoor de leerlingen ook daar op de juiste plek zitten en kunnen blijven groeien op een natuurlijke manier!