Onze 5 uitgangspunten

Het unieke onderwijsconcept heeft vijf uitgangspunten. Bij Natuurlijk leren starten we vanuit; Wat kan ik al. Uw kind kan alleen een stevige basis opbouwen als hij of zij in zichzelf geloofd. Je durft pas iets uit testen als deze basis, vertrouwen in jezelf, goed is.
Rijke leeromgeving
De basis moet veilig zijn op school. Dat betekent dat je zoekt naar de begeleider die bij je past. Dat uw kind een open leerhouding heeft of krijgt, zodat Natuurlijk leren kan. Natuurlijk leren bestaat uit een gedeelte in de wereld om ons heen leren en een gedeelte met leermiddelen. Ook wij maken op De Maashorst School gebruik van leermethoden, maar deze zijn bij ons niet leidend. Een van onze vijf uitgangspunten.
Wij kijken welke methode past bij welk kind om bijvoorbeeld de spelling te leren. Daarbij vragen we aan de kinderen welke vorm het beste bij ze past, werken ze graag op papier, met muziek of willen ze digitaal leren. Aan de hand daarvan gaan we keuzes maken hoe we de stof aanbieden.Dat betekent niet op een stoel de hele dag werkjes maken, maar afwisseling met papier, de computer, spellen, buiten op onderzoek gaan, koken of met spelen.
Positieve motivatie
Vanuit deze basis gaan onze begeleiders uw kind positief motiveren om andere dingen te proberen. Kleine uitstapjes naar iets wat ze nog niet kunnen. Iets proberen, nieuwsgierig zijn naar wat anderen om je heen doen en kijken wat er buiten in de natuur gebeurd en waarom. Een open mind om te durven.

“Uw kind is welkom op De Maashorst School!”

Gepersonaliseerd leren
Door dit op ieders tempo en niveau te doen kunnen we uw kind laten groeien. We kijken niet wat het kind op een bepaalde leeftijd moet kunnen volgens de methodes, maar we gebruiken hun interesses en talenten om iets te leren waar uw kind op dat moment aan toe is. Dan pikken ze de kennis snel op.
Als uw kind koken leuk vindt zal hij of zij eerder de inhoudsmaten, optelsommen weten dan de tafels. Om een recept te maken dient het ook te lezen, dus dan zien we het nut in van het kunnen rekenen en lezen. Dan ontstaat intrinsieke motivatie om dit te leren.
Sociale vaardigheden
Met het uitgangspunt sociale vaardigheden bedoelen we samen spelen/werken. Dit doen we niet in leeftijdsgroepen, maar we spelen en werken in een leeftijdsmix. Uw kind sluit aan bij andere kinderen die op dat moment dezelfde interesses hebben. Het kan dus zijn dat een kind van 4 en van 7 op hetzelfde moment toe zijn aan de letters.
Bij Natuurlijk leren houden we rekening met elkaar. Op onze school mogen kinderen zelf aangeven als ze iets veranderd willen zien. In onze veranderkring luistert iedereen naar elkaar. Samen komen zij tot het juiste compromis.
Praten over jezelf, over gevoelens of iets wat je hebt meegemaakt is lastig. Maar het is een goede vaardigheid voor de toekomst. In gesprekjes, die onze coaches regelmatig met ieder kind houden, oefent uw kind om zich goed te leren uiten. We zetten als middel de methode Vreedzame School in.
Buiten zijn
Natuurlijk leren is leren in onze eigen leefomgeving. Het dorp, de winkel, je familie, de school, het park, noem maar op. Op de Maashorst School voegen we bij dit uitgangspunt buiten zijn toe. De natuur, het park, de speeltuin, kortom buiten is altijd om ons heen en geeft veel handvatten om onderwijs te geven. In de praktijk en door te doen. Met vallen en opstaan zoals we vroeger ook hebben leren lopen, zo ontstaat natuurlijke groei.