Natuurlijk leren

De Maashorst School is een school met het onderwijsconcept, Natuurlijk leren. Wij hebben als uitgangspunt bij natuurlijk leren; wat kan ik al. Door positieve motivatie, dagelijkse inspiratie uit het buiten zijn, leren we in de praktijk door te doen.
Natuurlijke groei
Aristoteles zei; “Een mens is van nature nieuwsgierig”.
Door deze nieuwsgierigheid te prikkelen op diverse manieren ontstaan de persoonlijke leerroutes van onze leerlingen. Daarbij kijken we naar interesses en talenten en het eigen niveau en tempo. Zo ontstaat natuurlijke groei.

“Natuurlijk leren is leren door te doen, zoals iedere ouder hun baby en peuter thuis opvoedt!”

Ontwikkeling
Bij deze vorm van onderwijs hebben we begeleiders en coaches die onze leerlingen begeleiden. Samen bepalen ze de persoonlijke leerdoelen en welke middelen uit onze rijke leeromgeving bij de leerling passen om hun doelen te behalen.
De Maashorst School heeft gepersonaliseerd leren. Een leeftijdmix tijdens de lessen komt dan ook voor. Uit het gevarieerd lesaanbod maken kinderen de keuze welke lessen passend zijn bij hun persoonlijke leerroute. Methoden en activiteiten zien wij als hulpmiddel niet als leidraad. Maar door het volgen van de ontwikkeling van onze leerlingen met meerdere begeleiders, leren wij de leerlingen beter te begrijpen en door ze positief te motiveren zorgen wij ervoor dat ze klaar zijn voor hun vervolgopleiding.
Wanneer past natuurlijk leren
Het onderwijsconcept Natuurlijk leren is vanuit de basis al anders opgezet. Deze vorm van onderwijs past bij het ene kind beter, dan bij het andere. Hieronder leggen we per ‘soort’ kind uit waarom zij goed bij De Maashorst School passen.
Vervolgonderwijs
Wij kunnen groei van ieder kind garanderen met motivatie als basis!
Er is namelijk altijd groei, je kunt niet achterlopen op je persoonlijke ontwikkeling. Het ene kind heeft andere talenten dan het andere, maar alle kinderen hebben alle, door de overheid vastgestelde kerndoelen behandeld. En daarnaast hebben ze de 21e eeuwse vaardigheden ook geleerd.
Doordat wij ieder schooljaar de leerlingen met meerdere begeleiders zien, kunnen we een heel goed passend voortgezet onderwijs adviseren, waardoor de leerlingen ook daar op de juiste plek zitten en kunnen blijven groeien op een natuurlijke manier!
Interesse in Natuurlijk leren?
Onze leerlingen komen niet alleen uit de gemeente Uden, maar ook uit de omliggende gemeenten.
Wij kijken graag samen of uw kind past in de Natuurlijk leren omgeving. Als het antwoord hierop ja is, dan hebben wij zeker nog plaats voor uw kind op de Maashorst School. Graag maken we kennis in een persoonlijk gesprek. Hier kunt u alle vragen stellen die u nog heeft.