Individuele behoefte kind

Elk kind heeft andere behoeften. Samen met uw kind kijken we hoe we aan zijn/haar individuele behoeften kunnen voldoen. Het onderwijsconcept Natuurlijk leren biedt veel ruimte uw kind te begeleiden. Het hele basisschoolaanbod is beschikbaar voor alle leerlingen van alle leeftijden.
Persoonlijke leerroutes
Iedere leerling neemt het aanbod tot zich, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Samen met de begeleiders bepalen zij hun persoonlijke leerroute.
Vanuit het uitgangspunt; wat kan ik al, start hun ontdekkingsroute langs de dingen die ze graag willen leren. Ze mogen ontdekken en aangeven hoe ze dit graag willen onderzoeken of leren. Maar we moeten wel alle kerndoelen (die de overheid vaststelt) en de 21e eeuwse vaardigheden in de jaren op De Maashorst School aan bod laten komen.

“Creatief blijven kijken om ons heen, zo bieden we een rijke leeromgeving!”

Extra behoeftes
Het kan voorkomen dat leerlingen nog specifiekere wensen hebben. Denk hierbij aan meer structuur of vrijheid. Meer of minder keuzes in lesaanbod. Tot op een zekere hoogte kunnen we dit door Natuurlijk leren aanbieden.
We krijgen bijvoorbeeld vragen om een vreemde taal te leren, harp te leren spelen, een auto uit elkaar te halen etc. Op dat moment gaat het kind samen met de begeleider kijken of er meer leerlingen zijn met dezelfde interesses. En zoeken we samen hoe we de leerwens vorm kunnen gegeven door bijvoorbeeld een workshop te organiseren of door iemand van buiten de school een gastles te laten verzorgen.
Passend onderwijs
Mocht zich tijdens de schoolperiode een situatie voordoen waarbinnen een kind niet goed functioneert of niet gelukkig (meer) is, of een specifiekere zorgvraag zich aandient, dan trachten wij onder het motto Passend Onderwijs kinderen met specifieke zorgvraag zo lang mogelijk binnen de school op te vangen en te begeleiden. Zo nodig met specialisme van buiten de school.
De Maashorst School is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06. Dit is het samenwerkingsverband in deze regio voor Passend Onderwijs.
Zij ondersteunen de scholen bij de specifieke zorgvragen van onze leerlingen. Zij hebben ook experts in dienst die de begeleiders en coaches kunnen begeleiden in dit traject.