Duidelijkheid met de disclaimer van De Maashorst School

Met deze disclaimer wil De Maashorst School graag zaken duidelijk maken.
Aansprakelijkheid
De Maashorst School heeft deze website met de grootst mogelijk aandacht voor u samengesteld. Het kan voorkomen dat de pagina’s onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Mocht u onjuistheden constateren, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze mailen naar communicatie@maashorstschool.nl.
U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Dit zorgt er ook voor dat De Maashorst School geen enkele aansprakelijkheid aanvaart, die voortvloeien uit de inhoud van de deze website.
Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website bevat teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s. Deze onderdelen zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door De Maashorst School worden gebruikt. Het is wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht, De Maashorst School.

“Wij maken zaken graag duidelijk”

Linken naar andere websites
Op deze website staan linken naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. De Maashorst School heeft deze websites zorgvuldig geselecteerd. De Maashorst School kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en de manier waarop de betreffende organisaties met uw gegevens omgaan. Deze websites worden geopend in een nieuw scherm, daarmee neemt u zelf het risico om deze websites te bezoeken.