Duidelijkheid met de disclaimer van De Maashorst School

Met deze disclaimer wil De Maashorst School graag zaken duidelijk maken.
Aansprakelijkheid
De Maashorst School heeft de pagina’s van deze website met de grootst mogelijk aandacht samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de pagina’s onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Mocht u onjuistheden constateren, dan horen wij dit uiteraard graag. U kunt deze mailen naar communicatie@maashorstschool.nl.
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De Maashorst School aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van deze website.
Intellectueel eigendom
De inhoud van deze website, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht, De Maashorst School.

“Wij maken zaken graag duidelijk”

Linken naar andere websites
Op deze website treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hoewel De Maashorst School deze websites zorgvuldig heeft geselecteerd, draagt De Maashorst School geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud en de manier waarop de betreffende organisaties met uw gegevens omgaan. Deze websites worden geopend in een nieuw scherm, daarmee draagt u zelf het risico om deze websites te bezoeken.