Begeleiders en coaches

Het team van De Maashorst School bestaat dit schooljaar uit zes begeleiders. Iedere begeleider heeft een andere insteek om uw kind te begeleiden. De een vanuit een leerkrachtfunctie, de ander vanuit een coachfunctie of als ondersteunende begeleider. Zij zijn van groot belang voor de school, de kinderen en hun ontwikkeling.
Begeleiden van leerlingen
Bij Natuurlijk leren vinden we het van belang dat we ook individuele aandacht kunnen geven aan onze leerlingen. Daarom hebben wij als De Maashorst School gekozen om 1 begeleider op 15 kinderen te hebben. Zo kunnen we vaak kleinere groepjes leerlingen met dezelfde interesses extra begeleiden.
Uw kind wordt op een dag door meerdere begeleiders gezien bij verschillende activiteiten. Daardoor hebben we al snel een beter beeld van uw kind en zijn of haar behoeften.

“Leren denken in mogelijkheden, dat maakt leren weer leuk!”

Coaching
Iedere leerling heeft een coach. We proberen hierin de juiste match te maken tussen de coaches en de leerlingen. Eens per twee weken vind er een coaching gesprek plaats. Hierin bespreken zij het welbevinden van de leerling. Al het personeel van De Maashorst School gebruikt de Gordon methode als basis voor communicatie.
Eens in de 8 weken vindt er een doelengesprek plaats. Hierin spreken ze voor de komende periode de doelen af waaraan uw kind gaat werken. Deze houden we ook bij in het leerlingvolgsysteem spectrovita.
Rijke leeromgeving
Onze begeleiders ontwikkelen leermiddelen en kijken naar onze leerlingen. Onze rijke leeromgeving wordt continu aangevuld met methoden, theorieën, spellen, speelgoed, of andere materialen die onze leerlingen helpen om hun doel te bereiken.
Een leeromgeving stopt niet bij materiaal, maar we bouwen ook aan een netwerk van mensen om ons heen die onze leerlingen met speciale wensen een workshop kunnen bieden. Door in de praktijk te werken aan hun doelen kunnen ze leren op een natuurlijke manier. Deze laat dan natuurlijke groei ontstaan.