Alle kerndoelen behandelen

De Maashorst School is een basisschool met een bijzonder onderwijsconcept, Natuurlijk leren. Wij zijn een bekostigde school. Dat maakt dat wij ons houden aan alle eisen van de overheid zoals ook de reguliere bekostigde scholen.
Zoals alle primaire onderwijsinstellingen zorgen wij ook dat alle 57 kerndoelen worden behandeld in de 8 schooljaren bij ons op onze school.
De leergebieden van deze kerndoelen zijn;
  • De talen
  • Rekenen/wiskunde
  • Orientatie op jezelf en de wereld
  • Kunstzinnige orientatie
  • Bewegingsonderwijs
Waarin is onze werkwijze anders
De Maashorst School heeft als werkwijze dat we de interesses en talenten van onze leerlingen voorop zetten. Vanuit wat kan ik algaan we kijken wat de persoonlijke leerdoelen zijn. Deze persoonlijke leerroute gaan we in stappen behalen. De leerling geeft het tempo en het niveau aan. We motiveren ze om iedere keer weer een stapje extra te zetten.
Wij gaan uit van de intrinsieke motivatie van kinderen. Wanneer zij zelf aangeven dat ze iets willen gaan leren zien we dat ze zich snel de stof eigen maakt.
Iedere 8 weken kiezen de leerlingen (wanneer ze dit al kunnen) een aantal doelen (kerndoelen) uit hun doelenboek. Aan deze onderwerpen gaan ze werken in die weken. Zij bepalen op welke manier en werkwijze ze dit doel gaan leren. Als ze aan het einde van de 8 weken het doel behaald hebben, dan gaan we het bewijs hiervoor in hun portfolio zetten en mogen ze het doel in het doelenboek afvinken!

“Alle leerlingen beheersen dezelfde stof, alleen leren ze op hun eigen tempo en niveau!”

Klaar voor vervolgonderwijs
Als onze leerlingen toe zijn aan de volgende stap, het vervolgonderwijs, gaan wij ze in het laatste jaar nog extra begeleiden voor de overstap. Als we commitment van ze hebben, dat ze echt van school willen, dan staat in het laatste schooljaar op hun planning VMO (voorbereiding middelbaar onderwijs). Deze lessen zijn verplicht om te volgen. Wat nog geoefend/geleerd moet worden komt dan aan bod. Er is ook de mogelijkheid om van sommige onderdelen extra uitleg te krijgen. Daarnaast besteden we aandacht aan een goede leerhouding, basisvaardigheden en een groei mindset. Zo weten we zeker dat onze leerlingen allemaal klaar zijn voor het vervolgonderwijs wat bij hen past.
Wat voor soort vervolgonderwijs
Ieder schooljaar zien meerdere begeleiders uw kind. Dat betekent dat we in al deze jaren uw kind heel goed hebben leren kennen. Zijn of haar talenten, werkwijze, doelen en interesses. Hierdoor kunnen we heel goed adviseren wat voor soort vervolgonderwijs bij hen past. Niet alleen qua niveau maar ook of het een reguliere of bijzondere vorm van onderwijs wordt. Uiteraard heeft u samen met uw kind de uiteindelijke keuze te maken, maar we adviseren u graag.